ახალი ამბები » განუვუთარებელი აზროვნება
18 თებერვალი, 2015 პარტიული კაუზალობა