ახალი ამბები » კარგად აღზრდილი ყმაწვილი
18 თებერვალი, 2015 პარტიული კაუზალობა