ახალი ამბები » georgia
31 დეკემბერი, 2014 Rosneft Becomes Part-Owner of Company with Operations in Georgia
24 ოქტომბერი, 2014 U.S. Department of State on Prosecutions of Former Govt Officials in Georgia
25 ივნისი, 2014 Rasmussen: No MAP for Georgia at NATO Wales Summit
28 თებერვალი, 2014 U.S. Human Rights Report on Georgia
24 იანვარი, 2014 Freedom House: Georgia Remains 'Partly Free'
21 იანვარი, 2014 Lavrov Comments on Relations with Georgia
14 ოქტომბერი, 2013 OSCE Election Observers' Interim Report