ახალი ამბები » OSCE
14 ოქტომბერი, 2013 OSCE Election Observers' Interim Report