ახალი ამბები » თბილისის ფოტოფესტივალი
26 სექტემბერი, 2015 ომის გზები თბილისის ფოტო ფესტივალზე
24 აპრილი, 2015 განდევნილი ჰიუგოს ფოტომატიანე