ახალი ამბები » აბუ ბაქრ ალ-ბაღდადი
10 მარტი, 2016 ტერორისტი # 1