Tbilisi Photo Festival 2014
27 ივნისი, 2014
2697
print

"კერ­ძო მუ­ზე­­მი: ფო­ტო­­ბი გუ­რამ წი­ბა­ხაშ­ვი­ლის & ნეს­ტან ნი­ჟა­რა­ძის კერ­ძო კო­ლექ­ცი­­დან "

ნეს­ტან ნი­ჟა­რა­ძე

 თბი­ლი­სის ფო­ტო ფეს­ტი­ვა­ლი 5 წლის იუბი­ლეს აღ­ნიშ­ვ­ნას გა­ნარ­გ­ძობს და კი­დევ ერთ უნი­კა­ლურ გა­მო­ფე­ნას "კერ­ძო მუ­ზე­­მი: ფო­ტო­­ბი გუ­რამ წი­ბა­ხაშ­ვი­ლის და ნეს­ტან ნი­ჟა­რა­ძის კერ­ძო კო­ლექ­ცი­­დან" სთა­ვა­ზობს მა­ყუ­რე­ბელს.

თა­ნა­მედ­რო­ვე ფო­ტოგ­რა­ფი­ის ვარ­ს­კ­ვ­ლა­ვე­ბი ერთ გა­მო­ფე­ნა­ში - გუ­რამ წი­ბა­ხაშ­ვი­ლის და ნეს­ტან ნი­ჟა­რა­ძის კერ­ძო კო­ლექ­ცი­ებ­მა თა­ვი მო­უ­ყა­რეს ფო­ტოგ­რა­ფი­ის ლე­გენ­დე­ბად აღი­ა­რებ­ლი ავ­ტო­რე­ბის ნა­მუ­შევ­რებს, რო­მელ­თა ხილ­ვის უნი­კა­ლუ­რი შან­სიც თბი­ლი­სელ მა­ყუ­რე­ბელს თბი­ლი­სის ფო­ტო ფეს­ტი­ვა­ლი 2014-ის ფარ­გ­ლებ­ში მი­ე­ცე­მა.

"მე­ო­ცე სა­უ­კუ­ნის თვა­ლი" - ან­რი კარ­ტიე ბრე­სო­ნი, ლე­გენ­და­რუ­ლი ამე­რი­კე­ლი ფო­ტო­ჟურ­ნა­ლის­ტი და ჩეჩ­ნე­თის ომე­ბის ფო­ტოგ­რა­ფი - სტენ­ლი გრი­ნი, "მაგ­ნუ­მის" ფო­ტო სა­აგ­ნე­ტოს ერთ-ერ­თი ყვე­ლა­ზე დი­დი ვარ­ს­კ­ვ­ლა­ვი, თა­ნა­მედ­რო­ვე ფო­ტოგ­რა­ფი­ის "enfant terrible" ფრან­გი ან­ტუ­ან დ`აგა­ტა, "მაგ­ნუ­მის" კი­დევ ერ­თი ავ­ტო­რი თო­მას დვორ­ჟა­კი, სლო­ვე­ნი­უ­რი წარ­მო­შო­ბის ფრან­გი ფო­ტოგ­რა­ფი კლა­უ­დი სლუ­ბა­ნი, ან­რი კარ­ტიე-ბრე­სო­ნის მე­გო­ბა­რი და თა­ნა­მო­აზ­რე, კარ­ტიე-ბრე­სო­ნის მი­ერ "ჯენ­ტელ­მე­ნი ფო­ტოგ­რა­ფად" წო­დე­ბუ­ლი, ბრი­ტა­ნე­ლი ჯონ სტუ­არ­ტი, ახალ­გაზ­რ­და პო­ლო­ნე­ლი ფო­ტოგ­რა­ფი იუს­ტი­ნა მელ­ნი­კე­ვი­ჩი, ბრი­ტა­ნე­ლი ვა­ნე­სა ვინ­ში­ფი, კი­დევ ერ­თი ბრი­ტა­ნე­ლი ფო­ტოგ­რა­ფი მა­იკლ კე­ნა, რო­მე­ლიც თა­ნა­მედ­რო­ვე­ო­ბის ერთ-ერთ ყვე­ლა­ზე დი­დი პე­ი­ზა­ჟის­ტად არის აღი­ა­რე­ბუ­ლი და, რა თქმა უნ­და, ქარ­თუ­ლი ფო­ტოგ­რა­ფი­ის კლა­სი­კო­სე­ბი - სი­მონ კი­ლა­ძე, ალექ­სან­დ­რე სა­ა­კო­ვი, გი­ორ­გი ცა­გა­რე­ლი, იური მე­ჩი­თო­ვი, ბო­რის შა­ვერ­დი­ა­ნი; ისე­ვე რო­გორც გუ­რამ წი­ბა­ხაშ­ვი­ლი, ნა­თე­ლა გრი­გა­ლაშ­ვი­ლი და სტე­რეო ფო­ტოგ­რა­ფია, 20-ე სა­უ­კუ­ნის და­საწყი­სის ერო­ტი­კუ­ლი ფო­ტო­ე­ბი, ბოლ­შე­ვი­კე­ბის შე­მოს­ვ­ლა, ერთ-ერ­თი პირ­ვე­ლი ფე­მი­ნის­ტუ­რი მა­ნი­ფეს­ტა­ცია პე­ტერ­ბურ­გ­ში და მრა­ვა­ლი სხვა…

ეს იმ ავ­ტო­რე­ბის არას­რუ­ლი სიაა, რო­მელ­თა ნა­მუ­შევ­რე­ბიც გა­მო­ფე­ნა­ში "კერ­ძო მუ­ზე­­მი: ფო­ტო­­ბი ნეს­ტან ნი­ჟა­რა­ძის და გუ­რამ წი­ბა­ხაშ­ვი­ლის კერ­ძო კო­ლექ­ცი­­ბი­დან" გა­ერ­თი­ან­დე­ბა.

"ეს პირ­ვე­ლი გა­მო­ფე­ნაა, რო­მე­ლიც კერ­ძო კო­ლექ­ცი­ა­ში და­ცუ­ლი უნი­კა­ლუ­რი ფო­ტო­ე­ბის სა­ფუძ­ველ­ზე და­კომ­პ­ლექ­ტ­და. გა­მო­ფე­ნა­ში ნეს­ტან ნი­ჟა­რა­ძის და გუ­რამ წი­ბა­ხაშ­ვი­ლის კო­ლექ­ცი­ებ­ში და­ცუ­ლი 60-მდე ფო­ტო გა­ერ­თი­ან­და. ეს მხო­ლოდ პა­ტა­რა ნა­წი­ლია იმ კო­ლექ­ცი­ე­ბი­სა, რომ­ლე­ბიც ფო­ტოგ­რა­ფი­ის ამ ორ პრო­ფე­სი­ო­ნა­ლის მი­ერ და­კომ­პ­ლექ­ტ­და უკა­ნას­კ­ნე­ლი 25 წლის მან­ძილ­ზე. დღეს ორი­ვე კო­ლექ­ცია უკ­ვე ათო­ბით ავ­ტო­რის ასო­ბით ფო­ტოს მო­ი­ცავს, რომ­ლე­ბიც ფო­ტოგ­რა­ფი­ის ის­ტო­რი­ის გან­ვი­თა­რე­ბის ბრწყინ­ვა­ლე სუ­რათს ქმნი­ან გას­ნ­ხა­ვე­ბუ­ლი ავ­ტო­რე­ბის ნა­მუ­შევ­რე­ბის ერ­თობ­ლი­ო­ბის ფონ­ზე.

"ეს გა­მო­ფე­ნა თა­ვის­თა­ვად უნი­კა­ლუ­რია ორი მი­ზე­ზის გა­მო: 1. იგი თა­ნა­მედ­რო­ვე ფო­ტოგ­რა­ფი­ის ძა­ლი­ან დი­დი ვარ­ს­კ­ვ­ლა­ვე­ბის ფო­ტო­ებს აერ­თი­ა­ნებს და 2. ამ კო­ლექ­ცი­ე­ბის გა­მო­ფე­ნა ლე­გენ­და­რუ­ლი ფო­ტოგ­რა­ფე­ბის "იკო­ნი­კუ­რად" ქცე­ულ ფო­ტო­ებს ფარ­თო მა­ყუ­რებ­ლის­თ­ვი­საც ხელ­მი­საწ­ვ­დომს ხდის. და კი­დევ: ამ კო­ლექ­ცი­ე­ბის გა­მო­ფე­ნა ცხად­ყოფს, რომ უაღ­რე­სად მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი მსოფ­ლიო ფო­ტოგ­რა­ფი­უ­ლი მემ­კ­ვიდ­რე­ო­ბა სა­ქარ­თ­ვე­ლო­შიც არის და­ცუ­ლი. ეს კი ძლი­ან მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი ფაქ­ტო­რია," - აცხა­დე­ბენ გა­მო­ფე­ნის კუ­რა­ტო­რე­ბი, ფეს­ტი­ვა­ლის ორ­გა­ნი­ზა­ტო­რე­ბი და კო­ლექ­ცი­ო­ნე­რე­ბი გუ­რამ წი­ბა­ხაშ­ვი­ლი და ნეს­ტან ნი­ჟა­რა­ძე

"ნე­ბის­მი­ე­რი კო­ლექ­ცია 2 ძი­რი­თად ფა­ზას მო­ი­ცავს: შეგ­რო­ვე­ბის და შემ­დეგ უკ­ვე გა­ზი­ა­რე­ბის. ნე­ბის­მი­ე­რი კო­ლექ­ცი­ო­ნე­რის­თ­ვის სხვე­ბის­თ­ვის თა­ვის კო­ლექ­ცი­ის გა­ზი­ა­რე­ბა - ჩვე­ნე­ბა ისე­თი­ვე მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნია, რო­გორც მი­სი შეგ­რო­ვე­ბა, გან­მარ­ტავს ნეს­ტან ნი­ჟა­რა­ძე. კო­ლექ­ცი­ას რამ­დე­ნი­მე ფუნ­ქ­ცია აქვს: იგი გარ­კ­ვე­ულ­წი­ლად მე­დი­უ­მის გან­ვი­თა­რე­ბის ის­ტო­რი­ის ამ­სახ­ვე­ლია სხვა­დას­ხ­ვა პე­რი­ო­დის ავ­ტო­რე­ბის ნა­მუ­შევ­რე­ბის მეშ­ვე­ო­ბით - 19-ე სა­უ­კუ­ნი­დან თა­ნა­მედ­რო­ვე ახალ­გაზ­რ­და ფო­ტოგ­რა­ფე­ბემ­დე. კო­ლექ­ცია ასე­ვე კულ­ტუ­რუ­ლი მემ­კ­ვიდ­რე­ო­ბის შე­ნახ­ვის, გაფ­რ­თხი­ლე­ბის და მო­მავ­ლი თა­ო­ბე­ბის­თ­ვის გა­და­ცე­მის ბრწყინ­ვა­ლე გზაა და ცალ­კე­უ­ლი ავ­ტო­რის, თუ ცალ­კე­უ­ლი ნა­მუ­შევ­რის "ფა­სე­უ­ლო­ბის" ხაზ­გას­მის სა­შუ­ა­ლე­ბა­აც არის. და­ბო­ლოს, ნე­ბის­მი­ე­რი კო­ლექ­ცია მი­სი შემ­გ­რო­ვებ­ლის იმ ავ­ტო­რე­ბი­სად­მი ემო­ცი­უ­რი და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბის მაჩ­ვე­ნე­ბე­ლია, რომ­ლე­ბიც კო­ლექ­ცი­ა­ში იყ­რი­ან თავს. ერ­თი სიტყ­ვით კი კო­ლექ­ცია ერ­თ­გ­ვა­რი "სიყ­ვა­რუ­ლის ის­ტო­რიაა" კო­ლექ­ცი­ო­ნერ­სა და ხე­ლოვ­ნე­ბის ამა თუ იმ დარგს შო­რის. ჩვენ შემ­თხ­ვე­ვა­ში ეს ფო­ტოგ­რა­ფიაა," - ამ­ბობს ნეს­ტან ნი­ჟა­რა­ძე. - "ამ გა­მო­ფე­ნით სწო­რედ ჩვე­ნი გრძნო­ბე­ბის გა­ზი­ა­რე­ბა გვინ­და მა­ყუ­რებ­ლის­თ­ვის. მე­ტიც, მი­სი "ჩათ­რე­ვა" გვინ­და სიყ­ვა­რუ­ლის ამ ის­ტო­რი­ა­ში ."

"კერ­ძო მუ­ზე­­მი: ფო­ტო­ბი გუ­რამ წი­ბა­ხაშ­ვი­ლის და ნეს­ტან ნი­ჟა­რა­ძის კერ­ძო კო­ლექ­ცი­­დან" ბრი­ტა­ნე­ლი ფო­ტოგ­რა­ფის, თა­ნა­მედ­რო­ვე ფო­ტოგ­რა­ფი­ის მე­გა ვარ­ს­კ­ვ­ლა­ვის - მარ­ტინ პა­რის და ლიტ­ვე­ლი ფო­ტოგ­რა­ფის - რი­მალ­დას ვიკ­ს­რა­ი­ტი­სის ერ­თობ­ლი­ვი გა­მო­ფე­ნის "რე­ა­ლუ­რი სამ­ყა­რო" შემ­დეგ, რო­მელ­საც ლი­ტე­რა­ტუ­რის მუ­ზე­უმ­მა უმას­პინ­ძ­ლა 29 მა­ი­სი­დან 14 ივ­ნი­სამ­დე, რი­გით მე­ო­რე გა­მო­ფე­ნაა, რო­მე­ლიც ფეს­ტი­ვა­ლის პროგ­რა­მა­ში იქ­ნე­ბა წარ­დ­გე­ნი­ლი.

lika andiashvili