თავკვერი
26 დეკემბერი, 2014
789
print

თავკვერი ქართული ჯიშია ,ამ მხარეში ყველაზე გავრცელებული წითელყურძნიანი ვაზი,თუმცა საქართველოს სხვადასხვა კუთხეშიც(ძირითადად კახეთში) გვხვდება თავკვერის სხვადასხვა ფორმა –შავი თავკვერი , თეთრი თავკვერი, საფერავისებური თავკვერი, დიდ მარცვალა თავკვერი, პატალაანთეული თავკვერი და სხვა.

lika andiashvili